Tuyển tập tục ngữ chọn lọc hay nhất

Ăn lắm hay no, cho lắm hay phiền

Ăn lắm hay no, cho lắm hay phiềnĂn lắm hay no, cho lắm hay phiền

Ăn lắm hay no, cho lắm hay phiền.

DMCA.com Protection Status