Home Tuyển tập danh ngôn chọn lọc hay nhất Bất cứ điều gì con người có thể nhận thức và tin tưởng rằng mình sẽ đạt được đều có thể trở thành hiện thực.

Bất cứ điều gì con người có thể nhận thức và tin tưởng rằng mình sẽ đạt được đều có thể trở thành hiện thực.

by Tâm An
19 views

Bất cứ điều gì con người có thể nhận thức và tin tưởng rằng mình sẽ đạt được đều có thể trở thành hiện thực.

Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.

Xem thêm:  Thành công không phụ thuộc vào chủng tộc hay thu nhập của bố mẹ bạn.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment