Home Tuyển tập danh ngôn chọn lọc hay nhất Bất cứ điều gì con người có thể nhận thức và tin tưởng rằng mình sẽ đạt được đều có thể trở thành hiện thực.

Bất cứ điều gì con người có thể nhận thức và tin tưởng rằng mình sẽ đạt được đều có thể trở thành hiện thực.

by Tâm An
33 views

Bất cứ điều gì con người có thể nhận thức và tin tưởng rằng mình sẽ đạt được đều có thể trở thành hiện thực.

Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.

Xem thêm:  Công cha ngàn đời tâm tưởng mãi. Nghĩa mẹ muôn thuở nhớ thương hoài.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment