Tuyển tập tục ngữ chọn lọc hay nhất

Càng khôn ngoan lắm, càng oan trái nhiều

Càng khôn ngoan lắm, càng oan trái nhiềuCàng khôn ngoan lắm, càng oan trái nhiều

Càng khôn ngoan lắm, càng oan trái nhiều.

DMCA.com Protection Status