Tuyển tập danh ngôn chọn lọc hay nhất

Đằng nào thì bạn cũng phải nghĩ, vì vậy sao không nghĩ lớn luôn?

Đằng nào thì bạn cũng phải nghĩ, vì vậy sao không nghĩ lớn luôn?Đằng nào thì bạn cũng phải nghĩ, vì vậy sao không nghĩ lớn luôn?

Đằng nào thì bạn cũng phải nghĩ, vì vậy sao không nghĩ lớn luôn?

DMCA.com Protection Status