Tuyển tập ca dao chọn lọc hay nhất

Em ngồi chẻ lạt

Em ngồi chẻ lạtEm ngồi chẻ lạt

Đầu hè gió mát trăng thanh,

Em ngồi chẻ lạt cho anh chắp thừng.

Lạt chẳng mỏng sao thừng được tốt,

Duyên ta đã trót cùng nhau.

Trăm năm thề những bạc đầu,

Chớ tham phú quý đi cầu trăng hoa.

DMCA.com Protection Status