Tuyển tập ca dao chọn lọc hay nhất

Em về dệt vải trên khung

Em về dệt vải trên khungEm về dệt vải trên khung

Anh về Đập Đá, Gò Găng,

Để em dệt vải sáng trăng một mình,

Em về dệt vải trên khung,

Để em đọc sách cùng chung một đèn.

DMCA.com Protection Status