Home Giàu không tiết kiệm, nghèo liền tay. Nghèo không tiết kiệm, sớm ăn mày.

Giàu không tiết kiệm, nghèo liền tay. Nghèo không tiết kiệm, sớm ăn mày.

by Tâm An
2 views

gia khong tie kie nghe lie tay nghe khong tie kie o a a - Giàu không tiết kiệm, nghèo liền tay. Nghèo không tiết kiệm, sớm ăn mày.

Giàu không tiết kiệm, nghèo liền tay. Nghèo không tiết kiệm, sớm ăn mày.

Leave a Comment