Tuyển tập ca dao chọn lọc hay nhất

Không cần ai hiểu, chẳng cần ai tin

Không cần ai hiểu, chẳng cần ai tinKhông cần ai hiểu, chẳng cần ai tin

Không cần ai hiểu, chẳng cần ai tin

Chỉ thích một mình, lạnh lùng, lặng lẽ

Không cần chia sẻ, chẳng cần quan tâm

Chỉ muốn lặng thầm, bình yên là đủ.

DMCA.com Protection Status