Home Tuyển tập danh ngôn chọn lọc hay nhất Mối nguy hiểm lớn nhất với hầu hết chúng ta không phải là việc đặt mục tiêu quá cao và không đạt được nó, mà là đặt mục tiêu quá thấp và chúng ta đạt được nó.

Mối nguy hiểm lớn nhất với hầu hết chúng ta không phải là việc đặt mục tiêu quá cao và không đạt được nó, mà là đặt mục tiêu quá thấp và chúng ta đạt được nó.

by Tâm An
21 views

Mối nguy hiểm lớn nhất với hầu hết chúng ta không phải là việc đặt mục tiêu quá cao và không đạt được nó, mà là đặt mục tiêu quá thấp và chúng ta đạt được nó.

The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that is it too low and we reach it.

Xem thêm:  Nổ lực không đảm bảo thành công nhưng không có thành công nào không cần nổ lực.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment