Home Tuyển tập danh ngôn chọn lọc hay nhất Mối nguy hiểm lớn nhất với hầu hết chúng ta không phải là việc đặt mục tiêu quá cao và không đạt được nó, mà là đặt mục tiêu quá thấp và chúng ta đạt được nó.

Mối nguy hiểm lớn nhất với hầu hết chúng ta không phải là việc đặt mục tiêu quá cao và không đạt được nó, mà là đặt mục tiêu quá thấp và chúng ta đạt được nó.

by Tâm An
38 views

Mối nguy hiểm lớn nhất với hầu hết chúng ta không phải là việc đặt mục tiêu quá cao và không đạt được nó, mà là đặt mục tiêu quá thấp và chúng ta đạt được nó.

The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that is it too low and we reach it.

Xem thêm:  Làm gì cũng nên dành cho mình cơ hội thất bại.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment