Anh làm thợ mộc Thanh Hoa
Tuyển tập ca dao chọn lọc hay nhất

Anh làm thợ mộc Thanh Hoa

Anh làm thợ mộc Thanh Hoa, Làm cầu làm quán làm nhà khéo thay. Lựa cột anh dựng đòn tay, Bào trơn đóng bén nó ngay một bề. Bốn cửa anh chạm bốn dê, Bốn con dê đực chầu về...

1 2 3 337
Page 2 of 337
DMCA.com Protection Status