Tuyển tập tục ngữ chọn lọc hay nhất

Quá giận mất khôn

Quá giận mất khônQuá giận mất khôn

Quá giận mất khôn.

DMCA.com Protection Status