Tuyển tập ca dao chọn lọc hay nhất

Sống phải biết mình là ai

Sống phải biết mình là aiSống phải biết mình là ai

Con ơi nhớ lấy câu này:

Sống phải biết mình là ai

Sai phải biết sửa

Thấy lửa phải đổ thêm dầu

Thấy nhảy lầu phải hô to cổ vũ.

DMCA.com Protection Status