Home Tuyển tập danh ngôn chọn lọc hay nhất Thời gian không thực sự giúp chúng ta giải quyết định được vấn đề gì cả. Nó chỉ biến những vấn đề vốn ta chưa nghĩ thông suốt trở nên không còn quan trọng nữa mà thôi!

Thời gian không thực sự giúp chúng ta giải quyết định được vấn đề gì cả. Nó chỉ biến những vấn đề vốn ta chưa nghĩ thông suốt trở nên không còn quan trọng nữa mà thôi!

by Tâm An
1 views

Thời gian không thực sự giúp chúng ta giải quyết định được vấn đề gì cả. Nó chỉ biến những vấn đề vốn ta chưa nghĩ thông suốt trở nên không còn quan trọng nữa mà thôi!

Xem thêm:  Thời gian giá trị hơn tiền bạc. Ta có thể có thêm tiền bạc nhưng không thể có thêm thời gian.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment